links for 2007-10-05

EU-par­la­mentet stanser Tsjetsjenia-utstilling En tals­mann for par­la­mentet sier utstill­in­gen rett og slett var for bru­tal til å bli vist. (tags: rus­s­land eu) Medie-opprør mot regjeringen En rekke sen­trale per­son­er innen norsk presse men­er reg­jerin­gen bry­ter med vik­tige prin­sip­per for åpen­het og innsyn. (tags: offent­lighet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen