Ny støttemarkering for Burma

I dag arrangerer vi ny støttemarkering for Burma kl. 13.00 ved Sjøfartsmonumentet
Raft­o­stif­tel­sen og det bur­me­sis­ke eksil­mil­jø­et fort­set­ter å mar­ke­re sin støt­te til de som set­ter sine liv på spill i Bur­ma. Møt opp ved Sjøfartsmonumentet/Torgalmenning. Kle deg i rødt. Gå sam­men med eksil­burme­se­re og ven­ner av det bur­me­sis­ke folk i en stil­le marsj i sentrum.
Det bir appel­ler ved Ågot Val­le, med­lem av Stor­tin­gets Bur­ma­ko­mi­te, samt burme­se­re i eksil. Demon­stra­sjo­nen fil­mes og vil vises på TV av Democra­tic Voi­ce of Bur­ma. Det betyr at demo­krati­for­kjem­per­ne i Bur­ma vil se at ber­gen­se­re bryr seg og støt­ter deres kamp. Det har betydning!

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen