links for 2007-11-15

Dagens­Me­di­er: Skal forske på Muhammed-bilder Svenske medieforskere skal stud­ere Ner­ikes Alle­han­das pub­lis­er­ing av Lars Vilks’ tegninger. (tags: islam presse­fri­het medi­er) Yahoo Crit­i­cized in Case of Jailed Dis­si­dent — New York Times Yahoo angripes i kine­sisk dissidentsak. (tags: yahoo kina ytrings­fri­het) Ytrings­fri­het­spris til Demo­c­ra­t­ic Voice of Burma Får Ossi­et­zky-prisen av Norsk PEN. (tags: bur­ma pen ytrings­fri­het) Fengslet egyp­tisk blog­ger […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen