links for 2007-11-22

Enges­land, Borch­grevink, Hauge: Sta­toil­Hy­dros ansvar Sta­toil­Hy­dro bør etablere et fond til støtte for lokale men­neskerettighet­stil­tak, ytrings­fri­het­spros­jek­ter og utvikling av et uavhengig sivilt sam­funn i tidligere Sovjetunionen. (tags: rus­s­land men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen