links for 2007-12-30

Høyesterett omgjør Vigrid-frifinnelse Høyesterett har opphevet lag­mannsret­tens dom i den såkalte Vigrid-saken. (tags: rasisme jøde­dom ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen