links for 2007-12-31

Nyt­tige idiot­er fra nord Fred­sar­beid er en av hjørnesteinene i norsk uten­rik­spoli­tikk. Så langt er det ikke kom­met stort ut av det. (tags: sri­lan­ka fred demokrati uten­rik­spoli­tikk) The 10 Most Under­re­port­ed Human­i­tar­i­an Crises Liste laget av Leg­er uten grenser. (tags: men­neskerettigheter nød­hjelp)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen