Vil du være med på årets viktigste julekort?

Burmas militære regime tvinger et helt folk til stillhet med vold og undertrykkelse. Mandag 10. desember kan DU vise hva du synes om nettopp dette.

10. desem­ber er nem­lig datoen for årets store Bur­ma-mark­er­ing hvor så mange som mulig skal sam­les for å lage årets vik­tig­ste juleko­rt. De frem­møtte bes kle seg i rødt og møte opp til fotografer­ing på Tor­gall­men­nin­gen. Bildet vil bli tilsendt demokrat­i­beveg­elsen i Bur­ma som en opp­muntring til å fort­sette kam­p­en for et demokratisk Bur­ma. Dette kan DU være med å gjøre til virkelighet.
 
I en tid da ver­dens øyne rettes bort fra Bur­ma etter høstens opprør er det vik­tig at vi ikke glem­mer. Vi må ikke glemme at det i Bur­ma fort­satt fengsles vilkårlig, tor­tur­eres og dri­ves tvangsar­beid med lan­dets egen befolkn­ing som slaver. Vi må ikke glemme at fri­het­skjem­pen Aung San Suu Kyi fort­satt sit­ter bak lås og slå, ute av stand til å tale sitt folks sak. Det er i denne vanske­lige stund at vi må vise at vi bryr oss. Det burme­siske folk kom­mer aldri til å gi opp kam­p­en for sin egen fri­het. Da kan heller ikke vi tillate oss å gi tapt.
 
Herved opp­for­dres DU og dine nærmeste til å møte opp på Tor­gall­men­nin­gen på mandag for vise sol­i­daritet med Bur­mas befolkn­ing. Eller som Aung San Suu Kiy ville sagt:
                       
”Bruk deres fri­het til å fremme vår.”

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen