links for 2008-01-18

NA24.no — En kamp for medi­enes ofre Noen utenom PFU må passe på pressen, men­er Geir Mag­nus Nyborg. (tags: medi­er presseetikk) freedomhouse.org: Free­dom in the World 2008 Sur­vey Release Årlig rap­port om fri­het og menneskerettigheter. (tags: men­neskerettigheter demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen