Minnemarkering for massakren i Gulja

Den 5. februar avholdes det minnemarkering på Menneskerettighetsplassen utenfor Raftohuset.

Mark­erin­gen skal minne at det er 11 år siden fre­delige demon­stran­ter ble bru­talt slått ned på og drept i byen Gul­ja, i uig­urenes autonome region Xin­jiang i Kina. Under demon­strasjo­nen ble et titalls men­nesker drept og flere hun­dre skadet. Mange men­nesker ble også skadet under uroen som ful­gte dagen etter aksjonen.

Etter appellen på Men­neskerettighet­splassen blir det filmvis­ning på Rafto­huset. Fil­men som skal vis­es er ”On a Tightrope” og skil­dr­er forel­dreløse uig­urske barns håp for fremti­den. For mer infor­masjon om Gul­ja-mas­sakren og min­nemark­erin­gen, se Raftos­tif­telsens nettsider.
Arrange­mentet vil finne sted på Men­neskerettighetenes Plass 1 på Nygård­shøy­den (bak Muséha­gen). Mark­erin­gen beg­yn­ner kl. 16.00.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen