Minnemarkering for massakren i Gulja

Den 5. februar avholdes det minnemarkering på Menneskerettighetsplassen utenfor Raftohuset.

Mar­ke­rin­gen skal min­ne at det er 11 år siden fre­de­li­ge demon­stran­ter ble bru­talt slått ned på og drept i byen Gul­ja, i uigu­re­nes auto­no­me region Xin­jiang i Kina. Under demon­stra­sjo­nen ble et titalls men­nes­ker drept og fle­re hund­re ska­det. Man­ge men­nes­ker ble også ska­det under uro­en som fulg­te dagen etter aksjo­nen.

Etter appel­len på Men­neske­ret­tig­hets­plas­sen blir det film­vis­ning på Raft­ohu­set. Fil­men som skal vises er ”On a Tigh­tro­pe” og skild­rer for­eldre­løse uigurs­ke barns håp for frem­ti­den. For mer infor­ma­sjon om Gul­ja-mas­sa­kren og minne­mar­ke­rin­gen, se Raft­o­stif­tel­sens nett­si­der.
Arran­ge­men­tet vil fin­ne sted på Men­neske­ret­tig­he­te­nes Plass 1 på Nygårds­høy­den (bak Musé­ha­gen). Mar­ke­rin­gen begyn­ner kl. 16.00.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen