Burmesisk frihetsforkjemper drept

Generalsekretær i Karen National Union, Padoh Manh Sha, ble torsdag skutt og drept i grenseområdet mellom Burma og Thailand.

Den tragiske hen­delsen blir bekreftet av en funksjonær i KNU. Infor­masjon­sko­or­di­na­tor Saw David Taka­paw sier videre at Manh Shas død er et stort tap. Sam­tidig for­sikr­er han om at dette ikke vil hin­dre deres fort­sat­te kamp for det karenske folk og et fritt Burma.

Vi vil fort­sette vårt arbeid i hen­hold til vår poli­tikk og gjeldende prosedyr­er”, sier Taka­paw til Demo­c­ra­t­ic Voice of Bur­ma.

Hvem som er ans­varlig for mordet er fort­satt uvisst. Mens thai­land­sk poli­ti anty­der at karenere selv står bak atten­tatet, hevder Shas sønn at det er mil­itær­jun­taens menn som har vært på ferde. Manh Sha etter­later seg uansett et poli­tisk tom­rom. Som aktiv i demokrat­i­beveg­elsen i Bur­ma siden det mil­itære kup­pet i 1962 hadde han en høy stjerne hos sine tilhen­gere. Han har i til­legg til sitt top­pverv i KNU vært medlem av Nation­al Coun­cil of the Union of Bur­ma siden 2000. Den avdøde var attpåtil en aktiv skribent, og skrev under pseu­do­nymet Yay San.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen