links for 2008-02-24

- Sjo­fel reto­rikk fra Redak­tør­for­enin­gen Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Jar­le Aabø går kraf­tig i ret­te med Norsk Redak­tør­for­ening. (tags: nett­de­batt) SVT:s spons­ring sak­nar fot­fäs­te Pub­lic ser­vice-debatt i Sve­ri­ge. (tags: all­menn­kring­kas­ting)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen