links for 2008-02-24

- Sjo­fel reto­rikk fra Redaktørforeningen Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Jar­le Aabø går kraf­tig i ret­te med Norsk Redaktørforening. (tags: nett­de­batt) SVT:s spons­ring sak­nar fotfäste Pub­lic ser­vice-debatt i Sverige. (tags: all­menn­kring­kas­ting)

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Comments are closed.

til toppen