links for 2008-02-24

- Sjofel retorikk fra Redaktørforeningen Kom­mu­nikasjon­sråd­giv­er Jar­le Aabø går kraftig i rette med Norsk Redaktørforening. (tags: nettde­batt) SVT:s spon­sring sak­nar fotfäste Pub­lic ser­vice-debatt i Sverige. (tags: all­mennkringkast­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen