links for 2008-04-26

Twelve Sug­ges­tions for Deal­ing with the Tibetan Situation Kri­tisk Tibet-opprop fra over 300 kine­siske intellektuelle. (tags: kina tibet men­neskerettigheter) The press in east­ern Europe | Less free speech Østeu­ropeiske poli­tikere innskrenker pressefriheten. (tags: presse­fri­het europa)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen