links for 2008-05-01

BBC NEWS | Turkey reforms con­tro­ver­sial law Tyrkia endr­er lov om fornærmelser mot “tyrkiskheten”. (tags: tyrkia ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen