links for 2008-05-06

Netz gegen Nazis Tysk medieini­tia­tiv mot høyreekstremisme. (tags: nynazisme høyreek­strem­isme tysk­land) Free­dom of the Press 2008 Sur­vey Release Den årlige under­søkelsen om presse­fri­het fra Free­dom House. (tags: presse­fri­het jour­nal­is­tikk)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen