links for 2008-05-18

Øys­tein Bogen — LOVLØSHETENS LOV “Norske myn­digheter lever fort­satt i den illusjon at Rus­s­land er en rettsstat.” (tags: rus­s­land kauka­sus tsjet­sje­nia men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen