links for 2008-05-23

FT.com — Google founders in web pri­va­cy warning Google-grün­dere med personvernadvarsel. (tags: per­son­vern google) Chi­nese Jour­nal­ists Grasp New Free­doms : NPR Kine­siske jour­nal­is­ter får rap­portere friere enn van­lig om jordskjelvet. (tags: kina presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen