Obama er slem, nei han er anstendig, nei han er slem, nei han er anstendig, nei han er .…

Videokommentar forsøker å vise McCains tvisyn på Obama.

I sis­te inn­legg skrev jeg om McCains tvi­syn på Oba­ma. Repub­li­ka­ner­nes kam­pan­je angri­per mot­stan­de­ren ved mis­ten­ke­lig­gjø­ren­de å spør­re vel­ger­ne «Who is the real Barack Oba­ma». Men det er ikke all­tid den vir­ke­li­ge McCain kan få seg til å føl­ge den stra­te­gi­en. Den­ne video­kom­men­ta­ren illus­te­rer poen­get:

 

TEMA

R

etorikk

103 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. McCain har visst litt pro­ble­mer med å hol­de seg on-mes­sa­ge, som de sier.

til toppen