Obama er slem, nei han er anstendig, nei han er slem, nei han er anstendig, nei han er .…

Videokommentar forsøker å vise McCains tvisyn på Obama.

I siste inn­legg skrev jeg om McCains tvisyn på Oba­ma. Repub­likan­ernes kam­pan­je angriper mot­standeren ved mis­tenke­lig­gjørende å spørre vel­gerne “Who is the real Barack Oba­ma”. Men det er ikke alltid den virke­lige McCain kan få seg til å følge den strate­gien. Denne videokom­mentaren illus­ter­er poenget:

 

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. McCain har visst litt prob­le­mer med å holde seg on-mes­sage, som de sier.

til toppen