Mediescenen presenterer: BLODBAD PÅ BØRSEN

Drama i fem akter.

I rol­lene:
Per Pérignon: grådig konsument.
Fred Mac: låne- og bankvesen.
Max Marked (lett schizofren): økonomisk teori.
Line By: media.
Stats­mak­ten er inkarn­ert i Sture Stat.

***

Hvem av de mistenkte detonerte bomben, og hva var den laget av?

***

Forspill: Subprime

Per Pérignon: Hei, Fred! Kan du være med og pynte mitt finan­sielle jule­tre? Fam­i­lie, hus, bil…
Fred Mac: Ja, det koster å være kar om dagen. Men Per, du sit­ter nå ikke sååå godt i det, gjør du vel? Jeg må sjekke med Max.
Max Marked: Går glatt. Lån ham penger, splitt opp gjelds­brevet og dermed risikoen, og selg det videre. Jeg kaller det Zzzubprime — som i prima!

***

Første akt: Børsfest

(Låne­fest hos Fred­dy Mac)
Per Pérignon: Låne­fest, sier du? Lån­er du ut cham­pagne og alt?
Fred Mac: Yes! Kom, kom!
Per Pérignon: (ler hele veien til Fred­dy Mac)
Max Marked: Varig vekst i USA1.
Per Pérignon: Skål!

***

Andre akt: Fortrenging

(Dagen der­på)
Line By: Kred­it­tkrisen som rys­ter ver­dens­markedet har nå også nådd Hol­ly­wood2.
Max Marked: Dette er en liten bankkrise. Ikke en stor3.
Line By: IMF-topp advar­er mot virknin­gen av kred­it­tkrisen4.
Per Pérignon (ennå ikke rik­tig nyk­ter): Betaler snart tilbake, jeg skal bare ha en SUV. Må ha en!
Fred Mac: Joda, jeg er nå ikke småskåren. Men litt høyere rente denne gang, hva?
Per Pérignon: $$ Kaching! $$
Line By: Jap­pe­ti­den er tilbake5.

***

Tredje akt: Blåmandag

(Per Pérignon bråvåkn­er til blåmandag)
Max Marked: Renten stiger. Bolig­prisen synker!
Per Pérignon (stram­mer inn bel­tet): Sor­ry, Mac! Dette lånet vet jeg ikke om jeg fikser likev­el. Au — ner­vene mine.
Fred Mac: Ikke du også, Per! Nå kan jeg virke­lig ikke stole på noen.
Max Marked: Til tross for fal­l­ende pris­er på bolig­markedet med urovekkende salg til under takst og stor uro på de inter­nasjonale finans­marke­dene, så vil den økonomiske vek­sten fort­sette6.
Line By: Slapp av — opp­gan­gen fort­set­ter!7

***

Fjerde akt: Black Tuesday

Line By: Ny “Svart Tirs­dag”?8
Line By: 900 000 amerikanere kan bli hus­løse9.
Per Pérignon: Hjelp meg!
Fred Mac: Nei, hjelp meg!
Line By: Fan­nie og Fred­die stu­per10.
Sture Stat: Folk har mis­tet svært mye av tilliten til finans­markedet. Store del­er av USAs finanssys­tem står i fare for å bli lagt ned11.
Line By: 1929 — her kom­mer vi12.

***

Teppet faller

Line By (skrik­er): BLODBAD PÅ OSLO BØRS13.
Per Pérignon: (han­dlingslam­met)
Max Marked: (brukket rygg)

På gul­vet lig­ger en lapp med Line Bys siste ord: (punch­line) Con­fi­dence is every­thing in finance14.

Fortvil dermed ikke, kjære pub­likum. Ha heller tillit til at hel­tene, de vender som regel tilbake.

***

Kilder
1. Daværende sen­tral­banksjef i USA, Alan Greenspan, ref­er­ert i Aften­posten Mor­gen 21. juli 2005, s. 20.
2. Finan­cial Times: Cred­it crunch hits $1bn MGM finance plan, 16. august 2007.
3. Sje­føkonom i First Secu­ri­ties Har­ald M. Andreassen, kro­nikk i Dagens Næringsliv 21. sep­tem­ber 2007.
4. Finan­cial Times: IMF head warns on impact of cred­it cri­sis, 7. okto­ber 2007.
5. Fædrelandsven­nen 30. okto­ber 2007, s. 2.
6. Kon­junk­tur­rap­port fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå omtalt i Dag­bladet 30. novem­ber 2007.
7. Dag­bladet 30. novem­ber 2007.
8. Økonomisk Rap­port 21. jan­u­ar 2008.
9. E24 6. mars 2008.
10. E24 15. juli 2008.
11. NRK 25. sep­tem­ber 2008.
12. Dagens Næringsliv 11. okto­ber 2008.
13. NA24 15. okto­ber 2008.
14. The Econ­o­mist 9. okto­ber 2008.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen