Stille etter stormen

Kronikk i Bergens Tidende forklarer Obamas retorikk og retorikkens renessanse.

Etter den amerikanske val­gkam­p­en slut­tet, har det vært stille på retorikkbloggen. For mye rei­se­virk­somhet har ført til for lite retorikkblogging.

Inntil retorikkbloggen vender tilbake, kan retorikkin­ter­esserte nyte en gjen­nomtenkt og velfor­mulert kro­nikk i Bergens Tidende om Oba­mas retorikk og retorikkens renes­sanse. For­fat­terne er Mar­tin Grün­er Larsen og Trygve Trond­hu­us Svensson:

Se nærmere på:  http://www.bt.no/meninger/kronikk/article655201.ece 

“Bush har brukt åtte år til å grave mid­delk­lassen ned i et hull. Nå plan­leg­ger McCain å bruke spaden til å grave dypere”, sa Barack Oba­ma nylig i en tale. Det er med slik retorikk han har vun­net frem som presidentkandidat.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

til toppen