Nyhetsbrev fra Vox Publica: Etter de små grønne menn

Uavhengig journalistikk som offer for Russlands anneksjon av Krim. Andre temaer: Asylbarn; NRK-debatten.

Nye artik­ler
Mulige virkninger av NRK på nett
Er NRKs net­tavis en nær konkur­rent til andre net­tavis­er? Hin­dr­er NRK andre net­tavis­er i å ta betalt fra bruk­erne? Et svar til kri­tik­erne av SNF-rap­porten om konkur­ranse på nett. Av Lars Sørgard

– Du kan ikke være uavhengig jour­nal­ist på Krim
Å bli værende hjemme på Krim-halvøya hadde vært det samme som å gi fra seg fri­heten sin, sier den ukrainske jour­nal­is­ten Valen­ty­na Samar. Nå job­ber prisvin­neren for å hin­dre mak­t­mis­bruk og kor­rup­sjon på Krim og i Ukraina. Av Elise Kruse

Adjøss, virke­lighet
Den borg­erlige tenknin­gen rundt NRK forhold­er seg ikke til samme virke­lighet som forskere. Det er et prob­lem. Av Eirik Nymark Esperås og Mag­nus Hoem Iversen

Med­borg­er­pan­elet
Hold­ninger til opphold­stil­la­telse: Asyl­barn ver­sus asylsøker
Forskere tilknyt­tet Norsk med­borg­er­pan­el ved Uni­ver­sitetet i Bergen har brukt et eksper­i­ment for å under­søke om norske med­borg­ere vek­t­leg­ger asyl­barn frem­for vok­sne asyl­søkere. Det gjør de. Av Mikael Poul Johannesson

Beta Pub­li­ca
Dig­i­tal perfeksjonisme
Noen reflek­sjo­ner om nett­pub­li­se­ring, utløst av et lite ikon. Av Olav A. Øvrebø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen