Hvilket menneske er du? Klasse 1 eller klasse 2?

I Skandinavia liker vi at mennesker er like. Derfor skjuler vi ulikheten retorisk. Likefullt deler vi språklig mennesker opp i klasser

For noen dager siden fløy jeg med SAS fra Norge til utlandet. Purs­eren i kabi­nen for­t­alte med velvil­lig og ser­vice­høflig stemme om menyen som ville bli servert for reisende på Busi­ness class og Econ­o­my Extra. Til mat­en kunne man velge mel­lom flere drikke­var­er: brus, øl, vin. Og til kaf­fen kan­skje en Cognac? Alt inklud­ert i prisen. Dette gjaldt de første 10–12 rekker i fly­et. Da purs­eren hadde for­t­alt om de gode tilbud på Busi­ness class, og deretter på Econ­o­my Extra, var hun nådd ned til Econ­o­my – og ikke noe ekstra. Ørene spiss­er seg, hva kan man for­vente seg her nede bak. Svaret: Still­het. Ikke et ord, ikke en kiks, ingen kaffe eller te. Purs­eren kan selvføl­gelig ikke si: “Og til dere bak i fly­et. Siden dere ikke har betalt full pris server­er vi ikke kaffe til dere.

Men still­heten blir nesten pin­lig, for­di den gjør det så tydelig at det er forskjell på folk: første klasse og annen klasse, for­rest i fly­et og bak­erst i flyet.

Purs­eren utførte dårlig retorikk – og dårlig ser­vice. Hun skulle heller ha sagt som en annen purs­er gjorde det da jeg for noen måned­er siden også fløy med SAS. Etter hennes velkomst og de innle­dende for­maliteter var over­stått, sa hun:

For de av våre gjester som har val­gt å reise på Busi­ness Class og Econ­o­my Extra vil vi ser­vere en lett anret­ning samt kalde og varme drikke. Hvis du har val­gt å reise på Econ­o­my Class har du mulighet for å kjøpe mat og drikke.

Språket skaper fremde­les et skille. Men nå frem­står det min­dre som faste karak­tertrekk ved de som sit­ter for­rest og de som sit­ter bak­erst, og mer som et friv­il­lig valg. Jeg må kan­skje betale 20 kro­ner for en kaffe på rekke 32, men jeg har val­gt det selv.

Ver­den er fylt med dårlig ser­vice og dårlig retorikk – og oftest er det to sider av samme sak. Heldigvis skal det skal ikke store språk­lige endringer til før det som er dårlig kan bli bra.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Så hvis jeg tolk­er deg rik­tig her, så argu­menter­er du for at man skal oppret­tholde klass­eskiller gjen­nom å skjule dem retorisk? Høres ut som busi­ness as usu­al, her i den vestlige verden. ;-)

  2. Vel, busi­ness class as usu­al… Jeg er ikke helt sikker. Vi må lære å akseptere at det er forskjeller i i ver­den — og så må vi gjøre noe med de forskjeller vi ikke liker.

    Men der­for kan vi jo godt være høflige. Når du flyr økono­mi-klasse er du godt klar over at du denne gang ikke hadde penger (eller lyst?) til å fly busi­ness. Men der­for har du antagelig ikke noe ønske om å høre purs­eren fortelle deg det igjen.

    Og for resten … den bollen de får på Busi­ness class er ikke såå god.…

til toppen