links for 2009-09-12

The Netroots Effect theatlantic.com: De vel­ut­dan­ne­de og høyt betal­te også mest poli­tisk enga­sjert via net­tet. (tags: inter­nett poli­tikk kom­mu­ni­ka­sjon usa netroots)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen