links for 2009-09-12

The Net­roots Effect theatlantic.com: De velut­dannede og høyt betalte også mest poli­tisk engas­jert via nettet. (tags: inter­nett poli­tikk kom­mu­nikasjon usa net­roots)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen