links for 2009-10-17

Skat­telis­tene pub­lis­eres 21. oktober datatilsynet.no: Datatil­synet men­er det er betenke­lig at enkelt­per­son­ers økono­mi nok en gang omgjøres til underholdning. (tags: per­son­vern datatil­synet skat­telis­ter offentlige­da­ta)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen