links for 2009-11-03

Ytrings­fri­het, men … bt.no: Kan det være en fornærmelse mot mus­limers intel­li­gens å frem­stille dem som beskyt­telses­tren­gende følelsesklumper, spør Frank Rossavik. (tags: islam karika­tur­er reli­gion ytrings­fri­het) BBC — Democ­ra­cy Live bbc.co.uk: Sam­ler vide­ofeeds fra EU-par­la­mentet, nasjonale og regionale britiske forsamlinger. (tags: bbc video demokrati par­la­menter offent­lighet) Stopp Data­la­grings­di­rek­tivet stoppdld.no: Kam­pan­je lanseres tirs­dag 3. november. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern kam­pan­jer)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen