links for 2009-11-10

Svekket per­son­vern gjen­nom Facebook sintef.no: Per­son- og for­bruk­erver­net vårt svekkes gjen­nom økt bruk av Face­book, Twit­ter og andre sosiale medi­er, fryk­ter forskere. (tags: per­son­vern face­book twit­ter sosialeme­di­er sin­tef)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen