links for 2009-11-23

Kine­sisk oppo­si­sjo­nell dømt til tre års feng­sel vg.no: Den kine­sis­ke men­neske­retts­for­kjem­pe­ren Huang Qi ble man­dag dømt til tre års feng­sel for å ha vært i besit­tel­se av stats­hem­me­lig­he­ter. (tags: kina men­neske­ret­tig­he­ter huangqi) Styr­ker per­son­ver­net aftenposten.no: Data­til­sy­nets pålegg om slet­ting av data har aktua­li­sert beho­vet for et regel­verk om lag­ring av data, skri­ver Robert Hylle­stad i Poli­ti­et. (tags: data­lag­rings­di­rek­ti­vet […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen