links for 2009-11-27

Prin­cip­iellt avgörande om trafikdatalagring klamberg.blogspot.com: Lagring av trafikkda­ta strid­er mot Roma­nias grunnlov og Europakon­ven­sjo­nen om menneskerettigheter. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern) - Å varsle er en risiko aftenposten.no: Maren Haugli imponer­er Norges «riksvarsler», Per-Yngve Monsen. (tags: varsling ytrings­fri­het sport)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen