links for 2009-12-02

Rev­o­lu­tions get worse first sustainablejournalism.org: Clay Shirky om jour­nal­is­tikkens framtid. (tags: jour­nal­is­tikk shirky medi­er) Vi vil ikke lese om Lommemannen nrk.no: Nær tre av fire nord­menn er ikke inter­essert eller synes det er ube­hagelig å lese detal­jer fra Lom­me­mann-sak­en i mediene. (tags: medi­er jour­nal­is­tikk lom­me­man­nen) Slik fun­ger­er den svenske signalspaningen svd.se: Grafikk som vis­er hvor­dan svenske […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen