links for 2009-12-11

Det blir ingen tysk burs­dags­feir­ing for Rudolf Hess og det er kan­skje like greit nyssmag.no: Kan Tysk­lands særlige ans­var for naziregimets ugjerninger gi grunnlag for en spe­siallov­givn­ing som set­ter andre grenser for ytrings­fri­heten enn det som er van­lig ellers i Europa og Vesten? (tags: tysk­land holo­caust ytrings­fri­het grunnlov nazisme)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen