links for 2010-03-12

Må utsette offentlig postjournal idg.no: Offentlig elek­tro­n­isk postjour­nal utsatt enda en gang. (tags: postjour­nal offent­lighet for­valt­ning) Ene­mies of the internet rsf.org: Reportere uten grenser med årlig rap­port om inter­netts fiender. (tags: inter­nett sen­sur) Data­la­grings­di­rek­tivet truer kildevernet kampanje.com: Hvor er pressens kri­tiske spørsmål? Dette er sam­funnsop­p­draget, skriv­er Anders Brenna. (tags: medi­er data­la­grings­di­rek­tivet kilde­v­ern presse­fri­het retts­stat)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen