links for 2010-04-08

Ny hverdag, nye krav til journalister bi.no: Den nye mediehverda­gen krev­er jour­nal­is­ter som skjøn­ner inno­vasjon, entre­prenørskap og økono­mi, skriv­er Ragn­hild Kr. Olsen. (tags: jour­nal­is­tikk medi­er inno­vasjon)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen