links for 2010-04-12

Rik­sarkivet fri­gir krigsdokumenter arkivverket.no: Rik­sarkivet pre­sen­ter­er for første gang mer enn 5.000 doku­menter fra andre verdenskrig. (tags: 2.verdenskrig rik­sarkivet arkiv­er krigshis­to­rie his­to­rie) Data­la­grings­di­rek­tivet — poli­ti­ets behov for trafikkopplysninger datatilsynet.no: Rap­port om poli­ti­ets behov for til­gang til trafikkdata. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet datatil­synet per­son­vern poli­ti­et etter­forskn­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen