links for 2010-05-26

EU gov­ern­ments must sup­port Eritrea’s pris­on­ers of conscience guardian.co.uk: Åpent brev fra Esayas Isak om broren Dawit. (tags: eritrea isaak presse­fri­het men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen