links for 2010-06-17

Gov­ern­ment can (help) save the news — but maybe not newspapers arstechnica.com: Innblikk i debat­ten om medi­estøtte i USA. (tags: medi­estøtte usa mediepoli­tikk ftc jour­nal­is­tikk) Ice­landic Mod­ern Media Initiative immi.is: Hjemmes­i­den til det islandske ini­tia­tivet for frie medier. (tags: medi­er island ytrings­fri­het presse­fri­het kilde­v­ern wik­ileaks) What will Iceland’s new media laws mean for journalists? niemanlab.org: Island […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen