links for 2010-08-10

Govern­ment needs to do more work to make data open ukauthority.com: Bri­tisk menings­må­ling viser at folk vil ha til­gang til data om utdan­ning, øko­no­mi og helse­ve­sen. (tags: utdan­ning helse offent­li­ge­data)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen