Presentasjon av forsøk med prediksjonsmarked

Forsøket med prediksjonsmarked i forbindelse med Stortingsvalget 2009 presenteres på UiB.

Forsøket med predik­sjon­s­marked før Stort­ingsval­get 2009 skal legges fram på Uni­ver­sitetet i Bergen sin sam­funnsviten­skapelige eksper­i­ment­gruppe sitt sem­i­nar, tors­dag 11. novem­ber kl 1415. Alle som ønsker å få det med seg er velkom­men. Se eksper­i­ment­grup­pen sin hjemme­side for flere detaljer.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen