Presentasjon av forsøk med prediksjonsmarked

Forsøket med prediksjonsmarked i forbindelse med Stortingsvalget 2009 presenteres på UiB.

For­sø­ket med pre­dik­sjons­mar­ked før Stor­tings­val­get 2009 skal leg­ges fram på Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen sin sam­funns­vi­ten­ska­pe­li­ge eks­pe­ri­ment­grup­pe sitt semi­nar, tors­dag 11. novem­ber kl 1415. Alle som øns­ker å få det med seg er vel­kom­men. Se eks­pe­ri­ment­grup­pen sin hjem­me­side for fle­re detal­jer.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen