Fra mørkerom til selfiestang

Fore­stil­lin­gen «Vår ære/vår makt» på Den Natio­na­le Sce­ne er en frem­kal­ling av Nor­dahl Grieg. Skre­vet av dra­ma­ti­ker Ceci­lie Løveid, regis­sør Tore Vagn Lid – og Grieg selv.