Åpne data i Danmark: prisvinnere kåret

Politiske data, energidata og informasjon om offentlige toaletter.

Den danske IT- og Telestyrelsen del­er i dag ut prisene i idekonkur­ransen “Offentlige data i spil”. De tre vin­nerne vis­er spen­nvid­den i mulighetene for videre­bruk av offentlig sek­tors data:

Husets Web: Bruk­er offentlige data om pri­vat­boliger til å bereg­ne og opti­mere boli­gens energiforbruk. 

Poli­tisk data API: Hen­ter inn data om poli­tikk fra insti­tusjon­er i Dan­mark, behan­dler dataene og stiller dem til rådighet for videre­bruk. For eksem­pel i pros­jek­tet Folkets ting.

Finn nærmeste toalett: Tjen­este som gjør det let­tere å finne offentlige toalet­ter i byer. Beg­y­nte som en tjen­este for Køben­havn, men det arbei­des nå med å utvide den til hele Dan­mark. Mer om prosjektet.

Vin­nerne får økonomisk støtte til å videreutvikle og realis­ere ideene.

Kon­fer­ansen kan følges via Twit­ter med søke­ordet #odis.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen