links for 2011-08-26

Bruk­er for mye tid på viten­skapelige pseudo-debatter fritanke.no: Rap­port kri­tis­er­er BBC for over­dreven nøytralitet. (tags: forskn­ing medi­er bbc forskn­ings­formidling formidling presseetikk) Under­stand­ing 9/11: A Tele­vi­sion News Archive archive.org: Et TV-arkiv over ter­ro­ran­grepene 11. sep­tem­ber 2001. (tags: video arkiv­er 9–11 11.september ter­ror­isme usa)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen