FORFATTER

Egil G. Skogseth


1 bidrag

La folket komme til orde i NRK

Mens avisenes nettde­bat­ter har utviklet seg til å bli tren­ingsare­naer for bred offentlig skriftlig deltakelse, eksis­ter­er det svært få debattpro­gram­mer på norsk radio og fjern­syn som set­ter den muntlige dialo­gen i høy­setet. I den nye almennkringkast­ingsplakat­en bør NRK få pålegg om å gjøre noe med dette, skriv­er Egil Skogseth.

 
 
til toppen