FORFATTER

Jostein Gripsrud
Jostein Gripsrud

Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Jostein.Gripsrud


13 bidrag

Apropos fordumming

Under­sø­kel­se av Ber­gens-stu­den­te­ne viser radi­kal inn­snev­ring av kul­tu­rell smak og dras­tisk reduk­sjon av kul­tu­rell kunn­skap i for­hold til for ti år siden.

 
 
til toppen