Ad:varsel

En blogg om varsling og ansattes ytringsfrihet.

34 innlegg

Ingen flere løgner!

Det som kjenne­teg­ner WikiLe­aks’ lek­ka­sjer er ikke avslø­rin­ge­ne av våre sam­funns legi­ti­me hem­me­lig­he­ter, men makt­ha­ver­nes og mak­tens løg­ner. De for­tje­ner intet for­svar.

 

Norweld: Skryter av eget juks

Sel­ska­pet Nor­weld Con­trol Ser­vice AS ble tatt for å juk­se med kon­trol­le­ne av fuel­sys­te­met på OSL Gar­der­moen. Men frem­de­les opp­gir Nor­weld nett­opp det­te famø­se opp­dra­get som refe­ran­se på sine nett­si­der.

 
 
til toppen