Ad:varsel

En blogg om varsling og ansattes ytringsfrihet.

34 innlegg

Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen

Zola-prisen 2011 ble 13. jan­u­ar i år tildelt fengsel­sle­gen Kjetil Karlsen for det motet han har utvist i kam­p­en for fangers ret­tigheter i norske fengsler. I 2005 varslet han om brudd på regelver­ket for bruk av iso­lat over­for fanger i Trom­sø fengsel.

 
 
til toppen