Ad:varsel

En blogg om varsling og ansattes ytringsfrihet.

34 innlegg

Ingen flere løgner!

Det som kjen­neteg­n­er Wik­iLeaks’ lekkas­jer er ikke avs­lørin­gene av våre sam­funns legit­ime hem­me­ligheter, men mak­thav­ernes og mak­tens løgn­er. De fort­jen­er intet forsvar.

 

Norweld: Skryter av eget juks

Sel­skapet Nor­weld Con­trol Ser­vice AS ble tatt for å jukse med kon­trol­lene av fuel­sys­temet på OSL Gar­der­moen. Men fremde­les opp­gir Nor­weld net­topp dette famøse opp­draget som refer­anse på sine nettsider. 

 
 
til toppen