FORFATTER

Stein Ove Lien
Stein Ove Lien

Masterstudent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Skriver masteroppgave om norsk kulturpolitikk.


2 bidrag

Forfengelighetens fyrverkeri

Doku­men­ta­ren Best of Ene­mies for­tel­ler his­to­ri­en om for­hol­det mel­lom de inn­fly­tel­ses­rike skri­ben­te­ne Wil­liam F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og per­spek­tiv­rik, akku­rat som hoved­per­sone­ne.

 
 
til toppen