API

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • API

  API er et grensesnitt som gir direkte tilgang til data og funksjonalitet i et datasystem, og gjør det svært mye enklere for et system eller en tjeneste å kommunisere med datasystemet. API-er benyttes i hovedsak av annen programvare, og det er sjelden sluttbrukere har behov for å benytte disse direkte. API-er var tidligere noe en programmerer benyttet for å gi sine applikasjoner tilgang til funksjonalitet i operativsystem og maskinvare.

 • American Petroleum Institute

  American Petroleum Institute er en sammenslutning som ivaretar fellesinteresser for petroleumsindustrien. Instituttet ble etablert i 1919 og utarbeider en rekke standarder og sikkerhetsforskrifter i tillegg til prosedyrer, spesifikasjoner og statistikker, se API-standarder.

  Fra wikipedia

 • API

  API er et akronym og kan vise til:

 • API-tyngde

  API-tyngde (engelsk: American Petroleum Institute gravity) er en dimensjonsløs måleenhet som viser tettheten til en væske sammenliknet med tettheten av vann.

 • Programmeringsgrensesnitt

  Et programmeringsgrensesnitt, kjent på engelsk som application programming interface (API), er et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres («kjøres») fra en annen programvare.