API

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • API

  API er et hjelpeverktøy ved programmering, et grensesnitt mot en eller flere tjenester i et operativsystem, en databasetjener eller lignende. Et API definerer hvordan en utenforstående programmerer skal tilføye funksjonalitet eller tjenester til en applikasjon eller annen type programvare laget av andre, slik at vedkommende ikke behøver å sette seg inn i applikasjonens kildekode.

 • American Petroleum Institute

  American Petroleum Institute er en sammenslutning som ivaretar fellesinteresser for petroleumsindustrien. Instituttet ble etablert i 1919 og utarbeider en rekke standarder og sikkerhetsforskrifter i tillegg til prosedyrer, spesifikasjoner og statistikker, se API-standarder. .

  Fra wikipedia

 • API

  API er et akronym og kan vise til:

 • API-tyngde

  API-tyngde (engelsk: American Petroleum Institute gravity) er en dimensjonsløs måleenhet som viser tettheten til en væske sammenliknet med tettheten av vann.

 • Programmeringsgrensesnitt

  Et programmeringsgrensesnitt, kjent på engelsk som application programming interface (API), er et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres («kjøres») fra en annen programvare.