Debatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • debatt

  Debatt er ordskifte eller meningsutveksling, diskusjon.En debatt kan foregå etter detaljerte regler, men også foregå nokså uformelt. Jo klarere og viktigere formål en debatt har, jo mer regulert vil den gjerne være.I forsamlinger der en debatt er ment å gå forut for og legge grunnlaget for fattelsen av vedtak, er det derfor klare debattregler. En møteleder påser at reglene følges.For debatter som foregår i ulike diskusjonsfora, som studentsamfunn, foreninger og programmer, som for eksempel partilederdebatter, som sendes på radio, TV eller på nett, er det derimot noe færre og mer løse regler.

 • debatt

  Debatt er ei utveksling av meiningar om eit bestemt tema mellom personar. Ein debatt kan òg kallast ein diskusjon.Debattar kan til dømes skje på eit møte, i eit TV-program eller ved at dei som er med skriv kva dei meiner i til dømes ei nettavis..

  Fra wikipedia

 • Debatt

  Debatt er en måte for flere personer å utveksle meninger og argumenter.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • VG Nett

  VG Nett er et nettsted og en nettavis eid og drevet av mediehuset VG siden 10.