faktisk.no

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Einar Flydal

  Einar Flydal (født 1949) er en pensjonert kommunikasjonsekspert som i egenskap av skribent og blogger arbeider for økt oppmerksomhet rundt det han mener er oversette helsefarer ved elektromagnetisk stråling.

 • Faktisk

  Faktisk er et ikke-kommersielt samarbeid mellom Dagbladet, VG og NRK som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.

 • Falsk nyhet

  Falske nyheter (engelsk: fake news) er en type sensasjonsjournalistikk eller propaganda som med vilje sprer feilinformasjon gjennom tradisjonelle nyhetskanaler eller sosiale medier.