Gransking

Å granske eller gjennomføre gransking betyr å undersøke noe grundig. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • gransking

  Gransking er innen jussen en besiktigelse eller undersøkelse av realbevis under en rettssak. Gransking kan foretas av personer, gjenstander og fast eiendom.Gransking av personer kalles kroppsundersøkelse og kroppsvisitasjon. Gransking av fast eiendom i sivile saker, for eksempel om eiendomsrett, kalles befaring. En spesiell form for gransking av fast eiendom i straffesaker er åstedsbefaring.

 • gransking

  Gransking er en undersøkelse som foretas for å få klarlagt om en person eller en offentlig myndighet har opptrådt på en måte som kan kritiseres. Granskingen foretas som regel av et utvalg – granskingsutvalg – som oppnevnes i det enkelte tilfelle. Ordet må ikke forveksles med granskning, som betyr undersøkelse av bevis under en rettssak. .

  Fra wikipedia

 • Alexander L. Kielland (plattform)

  «Alexander L. Kielland» var en norskeid, franskbygd, halvt nedsenkbar plattform i bruk som boligplattform på Ekofiskfeltet, et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen.

 • Gransking

  Å granske eller gjennomføre gransking betyr å undersøke noe grundig.

 • Mehamn-ulykken

  Mehamn-ulykken var en flyulykke som involverte en de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter drevet av Widerøe.