Innvandringsdebatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Marianne Gullestad

  Marianne Gullestad var en norsk sosialantropolog, som fra 1998 var professor II ved Universitetet i Tromsø. Forskningen hennes har hatt stor betydning for framveksten av Norden som antropologisk region. Gullestad var gjesteforsker ved University of Chicago i tre omganger mellom 1983 og 1994, og i periodene 1989–1992 og 1996–1997 var hun forskningsleder ved Norsk senter for barneforskning i Trondheim.

 • Terje Tvedt

  Terje Tvedt er ein norsk historikar, forfattar, filmskapar og samfunnsdebattant. Han er ein skarp kritikar av norsk utanrikspolitikk og utfordrar biletet av Noreg som fredsnasjon og leiande forsvarar av menneskerettane. Terje Tvedt er professor ved institutt for geografi ved Universitetet i Bergen og professor II ved institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

  Fra wikipedia

 • Assimilering

  Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.

 • Christian Tybring-Gjedde

  Christian Tybring-Gjedde (født 8.

 • England

  England (på engelsk uttalt /ˈɪŋglənd/) (angelsaksisk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet i det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland.

Mer om Innvandringsdebatt fra Vox Publicas arkiv