Innvandringsdebatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Marianne Gullestad

  Marianne Gullestad, norsk sosialantrolopog; tok magistergraden i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen 1975 og ble dr.philos 1984. Hun var gjesteforsker ved University of Chicago i tre omganger mellom 1983 og 1994, og 1989–92 og 1996–97 var hun forskningsleder ved Norsk senter for barneforskning i Trondheim. Fra 1998 var hun ansatt i forskerstilling ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Norges Forskningsråds program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER), samtidig som hun fra samme år var professor II ved Universitetet i Tromsø.

  Fra wikipedia

 • Assimilering

  Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.

 • Diskursanalyse

  Diskursanalyse er en metode i sosiolingvistikken og et generelt begrep for en rekke tilnærmingsmetoder for å analysere skriftlige, muntlige og semiologiske hendelser.

 • England

  England (på engelsk uttalt /ˈɪŋglənd/) (angelsaksisk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet i det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland.

Mer om Innvandringsdebatt fra Vox Publicas arkiv