Innvandringsdebatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Marianne Gullestad

  Marianne Gullestad var en norsk sosialantropolog, som fra 1998 var professor II ved Universitetet i Tromsø. Forskningen hennes har hatt stor betydning for framveksten av Norden som antropologisk region.Gullestad var gjesteforsker ved University of Chicago i tre omganger mellom 1983 og 1994, og i periodene 1989–1992 og 1996–1997 var hun forskningsleder ved Norsk senter for barneforskning i Trondheim.

 • likeverd

  Likeverd er det at noko har like stor verdi; (verdien av) likheit eller likestilling (mellom individ). Omgrepet blir brukt for å uttrykke ideen om at alle menneske har like stor ibuande verdi, uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, eigenskapar, evner, livssyn, sosial status, etnisitet, språk og kultur.Likeverd er eit viktig grunnlag for demokrati og menneskerettar.

  Fra wikipedia

 • Assimilering

  Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.

 • England

  England (på engelsk uttalt /ˈɪŋglənd/) (angelsaksisk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet i det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland.

 • Ragnar Næss

  Ragnar Hertzberg Næss (født 1942) er en norsk filosof, arbeidslivsforsker og mannsaktivist.

Mer om Innvandringsdebatt fra Vox Publicas arkiv